Proforma D/A

Full Name or Company / Adınız ve ya Şirketinizin İsmi (*)

E-mail (*)

Telephone / Telefon (*)

NRT (*)

GRT (*)

Flag / Ülke (*)

Cargo Description / Kargo Açıklaması

Cargo Quantity / Kargo Miktarı

Load / Disch - Yükleme/Boşaltma

Load Port / Disch Port / Yüklenecek Port (*)

When would you like to be contacted? / Size ne zaman ulaşalım?

How should we contact you? / Size nasıl ulaşalım?